REMONTUJEMY

Projekt “remontujeMY” powołany jest w celu remontowania przestrzeni wspólnej w instytucjach pomocy zdrowotnej oraz społecznej. Marzy nam się, żeby w każdym takim miejscu była wyremontowana świetlica lub założony kącik seniora. W kąciku znajdzie się biblioteczka oraz kilka gier planszowych, dbających o rozwój.

Chcesz pomóc? Organizujesz wolontariat pracowniczy? Skontaktuj się z nami, przemyślmy wspólnie, jak możemy połączyć siły:

kontakt@stowarzyszenielumis.pl

MATERIAŁY NA ODDZIAŁY

CYKLICZNE SPOTKANIA DLA KOBIET

REMONTUJEMY

AKTYWNIE – CHARYTATYWNIE!

E-BOOK KULINARNY

CHCĘ POMÓC